İdari Personel

                    

Hüseyin ÇOBAN Enstitü Sekreteri 
2232
Elif YÜCE BADEM Bilgisayar İşletmeni 
2207
Hasan Emre KERMEN Memur 2142
Ayhan BERBER   Hizmetli 2206
Mehmet Onur BAHÇE Memur 2145
Recep ÇALIŞ Bilgisayar İşletmeni 2141