Abdizâde Hüseyin Hüsamettin Yasar ve Amasya Tarihi