Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı(Hitit Üniversitesi Ortak)