Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 10.06.2020 tarih, 31151 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. Maddesine;

“Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” fıkrası eklenmiştir.

Buna göre; Ek Süre Hakkından Yararlanmak için,

- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı için kayıt yenileme işlemi yapmış olmak,

- Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersini seçmiş olmak,

- Doktora programına kayıtlı öğrenciler için doktora yeterlik sınavından başarılı olmak

şartlarını sağlayan öğrencilerimiz 31 Ağustos 2020 tarihine kadar dilekçeyle ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları halinde, COVID-19 salgını nedeniyle azami sürelerinin sonuna eklenmek üzere bir yarıyıl ek süre talebinde bulunabilirler.

Önemli Bilgilendirme;

1. Dilekçe ile başvuru yapmayan öğrencilerimize YÖK kararı uyarınca ek süre verilmeyecektir.

2. Tez Savunma Sınavına Girmiş veya Tez Savunma Sınavına Girerek Düzeltme Almış Öğrencilerimiz ek süre için başvuru yapamazlar.

3. Tez Savunma Sınav Tarihi almış öğrencilerimiz de ek süre talebinde bulunabilirler.

4. Daha önce tez aşamasında olup COVID-19 sebebiyle, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı içinde kayıt donduran öğrencilerimiz kayıt dondurma sürelerinin bitiminde, salgın sürecinin devamı durumunda bir sonraki dönem için ek süre talebinde bulunabilirler.

Ek Süre talep “Dilekçe” örneği için Tıklayınız

1. Öğrenci, yukarıda belirtilen dilekçeyi imzalayarak danışmanın kurumsal mail adresine gönderecek,

2. Danışman, ilgili dilekçeyi inceleyerek imzalanacak kısmını imzalayacak ve evrakları taratarak EBYS sistemi üzerinden ABD başkanlığına gönderecek,

3. ABD başkanlığı dilekçeyi inceleyip, ek süre başvurusunu kabul ettikten sonra ilgili dilekçeyi EBYS sistemi üzerinden Enstitüye gönderecektir.

4. Enstitümüze gönderilecek söz konusu talepler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, ek süre talebi onaylanan öğrencilerin azami sürelerinin sonuna bir yarıyıl ilave edilecektir.