NOT:    Sınav Yerleri /  Tarihi ve Saat Bilgisine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

  • Adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı yapıldığında ALES puanının %50’si; Lisans not ortalamasının %20’si ve adayların başvurdukları anabilim/bilim dalında yapılacak yazılı sınavın %20’si ve yabancı dil sınav puanının %10’nu değerlendirilerek öğrenci alınır. Değerlendirmede 100 tam puan üzerinden en az 55 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler. 55 puanın altında olan adaylar, sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.
  • Yazılı bilimsel değerlendirme sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınava girmeyen ya da yazılı sınav notu 50 puanın altında olan adaylar başarısız sayılırlar.