DOKTORA PROGRAMLARI

Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Sınıf Eğitim Doktora Programı

Felefe ve Din Bilimleri Doktora Programı

Yakınçağ Tarihi Doktora Programı

Türkiye Cumhiyeti Tarihi Doktora Programı

Sosyal Bilgiler Doktora Programı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisaat Tezli Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Mütercim ve Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programı

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Dini Danışmanlık ve Rehberlik II. Öğretim Tezsiz Yükek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yükek Lisans Programı

Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yükek Lisans Programı

Evlilik ve Aile Danışmanlığı II. Öğretim Tezsiz Yükek Lisans Programı

Sınıf Eğitimİ Tezsiz Yükek Lisans Programı (UZEM)