TARİHÇE

     17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un Ek 70. Maddesi ile kurulan Amasya Üniversitesi kuruluş yasasında yer alarak Sosyal Bilimleri Enstitüsü adıyla kurulmuştur. 

        Enstitümüz, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında İlköğretim Anabilim Dalı bünyesinde açılan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda ikisi özel öğrenci olmak üzere toplam 14 öğrenci ile Lisansüstü Eğitime başlamıştır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında açılan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı (UZEM), 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yeni açılan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Doktora Programı ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılan Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında açılan Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ve Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programları, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılan Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı ve Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Doktora programı, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında açılan Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı, 2019-2020 Eğitimi-Öğretim yılı Bahar yarıyılında açılan Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında açılan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Programı, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı ve Eğitim Yönetimi  İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans, Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)  İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Yönetimi Doktora Programı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitim Anabilim Dalı Sosyal Bilgileri Doktora Programı ve Dini Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Tezsiz İkinci Öğretim Programları açılmış olup, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında açılan Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Fıkıh, Tefsir ve Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi ile İktisat Anabilim Dalı İktisat Tezli Yüksek Lisans Programları açılmış olup ilgili lisansüstü programlarda eğitim görmekte olan 479 Tezli Yüksek Lisans Programı, 22 Doktora Programı öğrencisi ve 155 Tezsiz Yüksek Lisans Programı II. Öğretim ve Uzem öğrencisi olmak üzere toplam 656 öğrenci mevcut olup bu öğrenciler 14 Anabilim Dalı içerisinde  yer alan 16 Tezli Yüksek Lisans, 5 Tezsiz Yüksek Lisans ve 6 Doktora programında Lisansüstü eğitime devam etmektedir.

    Enstitümüz 2023 yılı Ocak ayı itibarı ile Total bazlı Tezsiz Yüksek Lisans programından 213 öğrencisini, Tezli Yüksek Lisans programlarından 182 öğrencisini, Doktora programlarımızdan ise 6 öğrencisini mezun etmiştir.

    Enstitümüz, eğitim ve araştırma alanlarında yenilikleri takip ederek, sunduğu bilimsel araştırma projeleri ve disiplinler arası programlar ile bölgesine, ülkesine ve insanlığa katkılar sağlayan, saygınlığı ve tercih edilebilirliği yüksek bir kurum olmayı hedeflemektedir. 

   Bu çerçevede lisansüstü program ve öğrenci sayısını artırarak nitelikli ve yetişmiş öğrencileri mezun etmeyi hedeflemekteyiz. Araştıran, sorgulayan, eleştiren, düşünen, üreten, kendi geleceğini kurabilen ve ülke yararına bilgi birikimini sunmak isteyen gençlerimizi aramızda görmek en büyük istek ve arzumuzdur.