Doç. Dr. Nevzat AYDIN (Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin GEDİK (Müdür Yrd.)

 

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE (Tarih ABD Başkanı-Üye)

 

Prof. Dr. Asım ÇOBAN (Temel Eğitim ABD Başkanı-Üye)

 

Prof. Dr. Ahmet ÜSTÜN (Eğitim Bilimleri ABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU (Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Hasan YERKAZAN (Temel İslam Bilimleri ABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Erkan ÇER (Türkçe ve Sosyal Bil. Eğit. ABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Oktay ESER (Mütercim Tercümanlık ABD Başkan-Üye)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜN (Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanı-Üye)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer SU BERGİL (Yabancı Diller Eğitimi ABD Başkan-Üye)