Doç. Dr. Hasan YERKAZAN (Müdür)

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin GEDİK (Müdür Yrd.)

 

Doç. Dr. Önder ERYILMAZ (Müdür Yrd.)

 

Prof. Dr. Serap TAŞDEMİR (Tarih ABD Başkanı-Üye)

 

Prof. Dr. Asım ÇOBAN (Temel Eğitim ABD Başkanı-Üye) 

 

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR (Felsefe ve Din Bilimleri ABD Başkanı-Üye) 

 

Prof. Dr. Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU (Eğitim Bilimleri ABD Başkanı-Üye)

 

Prof. Dr. Kemal AYDIN (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Metin HAKVERDİOĞLU (Türk Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Murat POLAT (Temel İslam Bilimleri ABD Başkanı-Üye)

 

Doç. Dr. Erkan ÇER (Türkçe ve Sosyal Bil. Eğit. ABD Başkanı-Üye)

  

Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (Manevi Danışmanlık ve Rehberlik ABD Başkan-Üye)

  

Doç. Dr. Nazan KAHRAMAN (Kadın ve Aile Araştırmaları ABD Başkan-Üye)

 

Doç. Dr. Melike BAŞ  (Yabancı Diller Eğitimi ABD Başkan-Üye)

  

Doç. Dr. Yusuf Kemal ÖZTÜRK ( İktisat ABD Başkan-Üye)

 

Doç. Dr. Abdulhamit BUDAK (Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi ABD Başkan-Üye)

  

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÇETİN (Mütercim Tercümanlık ABD Başkanı-Üye)

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün KARSLI (Evlilik ve Aile Danışmanlığı ABD Başkan-Üye)