Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin GEDİK  Müdür Yardımcı

   Dahili     : 2167

E-posta : serafettin.gedik@amasya.edu.tr 

 

 Doç. Dr. Önder ERYILMAZ               Müdür Yardımcı      

   Dahili     : 2167

   E-posta : önder.eryılmaz@amasya.edu.tr