TARİHÇE

     

   17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Karar Resmî Gazetede yayınlanan “5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı, Yükseköğretim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol, Telsiz Kanunu 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmündenamelerde Sürümlerin Yapılması Hakkında Kanun'un Ek 8. Maddesi ile Uygulamaları Hakkında Kanun ' Amasya Üniversite, Sosyal Bilimleri Enstitüsünün tatile başlaması.

 

     Enstitümüz 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında İlköğretim Anabilim Dalı işletmeye Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı'nda 14 öğrenci ile lisansüstü Eğitime başladı. İlk mezunlarını 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında verir.

 

     2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında işletmeye alınmış Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek lisans programı ve 2019 yılı işletmeye dahil Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek lisans programı ve Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programı, 2020 yılında İngilizce Eğitimi ve Mütercim Tercümanlık tezli yüksek lisans programı ve 2021 yılında Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı , Anabilim Dalı Evlilik ve Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Anabilim Dalı Disiplinlerarası Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı , Dini Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek lisans  programları ile lisansüstü eğitime devam etmektedir. 

 

     Ortak protokollerde Hitit Üniversitesi ile Üniversitemizin yürüttüğünde Eğitimi ve Spor Programı ile Felsefe ve Beden Eğitimi Programlarında 2012-2018 eğitim okulları eğitim okullarında,Enstitü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek program ve Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek programı ve Eğitimi ve Spor Ana Dalı Tezli Yüksek programı ve Eğitimi ve Spor Ana Dalı Tezli Yüksek programı ve Eğitimi ve Spor Ana Dalı Tezli Yüksek programı amaçlanmaktadır.

     Enstitümüz 2020 yılı kasım itibarı ile Tezsiz Yüksek Lisans programı 213, Tezli Yüksek Lisans programlarından 91, Doktora programlarımızdan 3 mezun mezun oldu.

 

     Halen Enstitümüzde çeşitli anabilim dallarında toplamda 12 lisansüstü programı aktif olup, 334 öğrenciyle eğitime devam etmektedir.