Amasya Üniversitesi bünyesinde, Üniversitemiz akademisyenleri veya öğrencileri tarafından sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalar Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulunun incelemesine tabidir. Aşağıda belirtilen belgeler doldurulduktan sonra EBYS üzerinden doğrudan Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kuruluna başvuru yapılarak, Etik Kurul onayından alındıktan sonra ilgili belgelerle Enstitümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.

1- Sosyal Bİlimler Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi

2- Sosyal Bİlimler Etik Kurulu Başvuru Formu

3- Sosyal Bİlimler Etik Kurulu Taahhütname

4- Gönüllü Katılım Formu