Doktora

 

(FORM 1) KONTENJAN TEKLİF FORMU

(FORM 25) TEZİ SAVUNULABİLİR OLDUĞUNA DAİR DANIŞMAN GÖRÜŞÜ

(FORM 2) KONTENJAN BİLDİRİM FORMU

(FORM 26) TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

(FORM 3) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

(FORM 27) TEZ JÜRİSİ ÖNERİ FORMU

(FORM 4) YATAY GEÇİŞ DERS UYUM FORMU

(FORM 28) YÜKSEK LİSANS DOKTORA VE SANATTA YETERLİK YAYIN KOŞULU FORMU
(FORM 5) ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU (FORM 29) İNTİHAL İNCELEME SONUÇ RAPORU

(FORM 6) BİLİMSEL HAZIRLIK DERS KAYIT FORMU

(FORM 30) DOKTORA TEZ SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM 7) DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

(FORM 31) TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

(FORM 8) DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

(FORM 32) TEZİ HAKKINDA DÜZELTME KARARI VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZELTME SONRASI TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

(FORM 9) DANIŞMAN TALEBİ İLE DANIŞMANLIĞIN DÜŞÜRÜLMESİ

 (FORM 33) TEZ YAYIN İZNİ

(FORM 10) ÖĞRENCİ TALEBİ İLE DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ

 (FORM 34) TELİF HAKKI ANLAŞMASI

(FORM 11) SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU

 (FORM 35) TEZ TESLİM FORMU

(FORM 12) SEMİNER BİLDİRİM FORMU

(FORM 36) UZMANLIK ALAN DERSİ ÖNERİ FORMU

(FORM 13) DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU FORMU

(FORM 37) UZMANLIK ALAN DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM 14) DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ BELİRLEME FORMU

(FORM 38) ÖZEL ÖĞRENCİ NOT BİLDİRİM FORMU

(FORM 15) DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI

(FORM 39) KAYIT DONDURMA

(FORM 16) DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ VE TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU

(FORM 40) ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ

(FORM 17) TEZ KONUSU VE TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞTİRME FORMU

(FORM 41) NOT DÖKÜM BELGESİ TALEP FORMU

(FORM 18) DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMU

(FORM 42) MAZERET İZİN FORMU

(FORM 19) DÜZELTME SONRASI DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU FORMU

(FORM 43) ÖĞR.ÜYESİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU

(FORM 20) DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

(FORM 44) DOKTORA BİLİM SINAVINA KATILIM LİSTESİ

(FORM 21) TEZ İZLEME KOMİTESİ BİREYSEL DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM 45)DOKTORA GİRİŞ SINAV TUTANAĞI

(FORM 22) DÜZELTME SONRASI DOKTORA TEZ ÖNERİ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI 

(FORM 46)LİSANSTAN DOKTORAYA GİRİŞ SINAV TUTANAĞI

(FORM 23) DOKTORA ARA RAPOR HAZIRLAMA FORMU

(FORM 47) DOKTORA BİLİM SINAVI SONUÇ TUTANAĞI

 (FORM 24) TİK TEZ ARA RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM 48) ARAŞTIRMA UYGULAMA ÖLÇEK ANKET FORMU