Tezli Yüksek Lisans

 

(FORM 1) KONTENJAN TEKLİF FORMU

(FORM 22) TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

(FORM 2) KONTENJAN BİLDİRİM FORMU

(FORM 23) TEZİ HAKKINDA DÜZELTME KARARI VERİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZELTME SONRASI TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ FORMU

(FORM 3) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU

(FORM 24) TEZ YAYIN İZNİ

(FORM 4) YATAY GEÇİŞ DERS UYUM FORMU

(FORM 25) TELİF HAKKI ANLAŞMASI

(FORM 5) ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

(FORM 26) TEZ TESLİM FORMU

(FORM 6) BİLİMSEL HAZIRLIK DERS KAYIT FORMU

(FORM 27) UZMANLIK ALAN DERSİ ÖNERİ FORMU

(FORM 7) DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

(FORM 28) UZMANLIK ALAN DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM 8) DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

(FORM 29) ÖZEL ÖĞRENCİ NOT BİLDİRİM FORMU

(FORM 9) DANIŞMAN TALEBİ İLE DANIŞMANLIĞIN DÜŞÜRÜLMESİ

(FORM 30) ÖĞRENİME ARA VERME FORMU

(FORM 10) ÖĞRENCİ TALEBİ İLE DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ

(FORM 31) ÖĞR.ÜYESİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU

(FORM 11) SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM 32) ANABİLİM DALI YENİ DERS ÖNERİSİ

(FORM 12) SEMİNER BİLDİRİM FORMU

(FORM 33) NOT DÖKÜM BELGESİ TALEP FORMU

(FORM 13) TEZ KONUSU VE TEZ BAŞLIĞI BELİRLEME FORMU

(FORM 34) MAZERET İZİN FORMU

(FORM 14) TEZ KONUSU VE TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞTİRME FORMU

(FORM 35) BİLİM HAZIRLIK PROGRAMI NOT TESLİM FORMU

(FORM 15) TEZİ SAVUNULABİLİR OLDUĞUNA DAİR DANIŞMAN GÖRÜŞÜ

(FORM 36) DERS TELAFİ FORMU

(FORM 16) BİLİMSEL ETİK BİLDİRİM FORMU

(FORM 37) SINAV ÜCRET FORMU

(FORM 17) TEZ SAVUNMA SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

(FORM 38) SEVK TEHİRİ FORMU

(FORM 18) YÜKSEK LİSANS DOKTORA VE SANATTA YETERLİK YAYIN KOŞULU FORMU

(FORM 39) EK DERS FORMU

(FORM 19) İNTİHAL İNCELEME SONUÇ RAPORU

(FORM 40) KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ

(FORM 20) TEZ JÜRİSİ ÖNERİ FORMU

(FORM 41) İLİŞİK KESME FORMU
 (FORM 21) TEZ SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (FORM 42) GEÇİCİ MEZUNİYET VE DİPLOMA İSTEM DİLEKÇESİ

 

(FORM 43) KAYIT DONDURMA
  (FORM 44) ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÖLÇKE FORMU
  (FORM 45) İKİNCİ TEZ DANIŞMANI BELİRLEME FORMU
  (FORM 46) YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAV TUTANAĞI
  (FORM 47) TEZSİZDEN TEZLİYE GEÇİS YÜKSEKLİSANS GİRİŞ SINAV TUTANAĞI