Lisansüstü eğitim sürecinin başlangıcından mezuniyet aşamasına kadar devam eden süreçler ile ilgili, akademik kariyerlerinin farklı aşamalarındaki değerli genç bilim insanlarının deneyimlerini paylaştığı “Lisansüstü Eğitim Süreci Deneyimleri” konulu panel 12.10.2023 tarihinde saat 19:00 da yapılmıştır. Doç. Dr. Önder Eryılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrimiçi panelde konuşmacılar Arş. Gör. Dr. Fatma inceman Kara ve Arş. Gör. Mustafa Salih Edis, lisansüstü eğitim süreçlerinde yaşadıkları deneyimlerini ve kendi deneyimlerine dayanarak verimli bir lisansüstü eğitim sürecine yönelik tavsiyelerini lisansüstü öğrenciler ile paylaşmışlardır. Panel, katılım gösteren bilim uzmanı ve doktor adaylarının soruları ve konuşmacıların sorulara verdikleri yanıtlar ile sona ermiştir.