Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 02.09.2020 tarih ve E.54438 sayılı Lisansüstü Programlara başvurularda YDS sonuç belgesi ibrazı konulu yazısı gereğince; Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü öğrenci alımlarında Üniversitemiz Senatosunca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Tezli Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde;

  • ALES puanının % 60 ‘ı
  • Lisans not ortalamasının %40’ı dikkate alınır.

       Adaylardan değerlendirme puanı 60 ve üzerinde olanlar, puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

       *İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programına öğrenci alımlarında YDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından asgari 85 puan alma koşulu zorunlu olup, başvuru sırasında yeterli puana sahip olmayan adayların 27 Eylül 2020’de yapılacak olan YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde mesai bitimine kadar asgari 85 dil puanını gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Dil belgesini ibraz edemeyen aday öğrencilerin, öğrencilik hakkı elde edemeyeceklerinden dolayı kayıtları silinecektir.

Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora programlarına öğrenci kabulünde

  •   ALES puanının %60’ı
  •   Yazılı Sınavın %20’si
  •   Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u
  •   Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u

Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvurusunda

  •   ALES puanının %60’ı
  •   Yazılı Sınavın %20’si
  •   Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si

       Adaylar bu değerlendirme puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

       Doktora programına başvuran adayların, sıralamaya girebilmesi için yazılı sınavdan 100 tam not üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Yazılı sınava girmeyen veya yazılı sınavı 60 puanın altında olan adaylar sıralamaya dahil edilmeyerek başarısız sayılırlar.

       *Doktora programlarına öğrenci alımlarında YDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından asgari 55 puan alma koşulu zorunlu olup, başvuru sırasında yeterli puana sahip olmayan adayların 27 Eylül 2020’de yapılacak olan YDS sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 gün içerisinde mesai bitimine kadar asgari 55 dil puanını gösteren belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Dil belgesini ibraz edemeyen aday öğrencilerin, öğrencilik hakkı elde edemeyeceklerinden dolayı kayıtları silinecektir.